Stará Bělá

Stará Bělá Stará Bělá je stará slovanská osada, která vznikla už v době předkolonizační, pravděpodobně v 1. polovině 13.století. Asi v 50.letech se pak dostala do vlastnictví olomouckého biskupa Bruna. Ten v ní (in vila de Bella) udělil v roce 1272 léno 30 lánů bratřím Helmholdovi, Otovi a Gunterovi z Felinu. Listina z tohoto aktu se tak stala vlastně rodným listem …