Ostrava-Jih

Městský obvod Ostrava-Jih

Území městského obvodu Ostrava-Jih se rozkládá v jižní části města Ostravy mezi řekami Odrou a Ostravicí. Původně byly do roku 1924 ve vytyčeném prostoru tři samostatné obce: Hrabůvka, Výškovice a Zábřeh nad Odrou. Ty se postupně staly součástí města Moravské Ostravy, v němž byl po 2. světové válce vytvořen velký obvod, základ dnešního městského obvodu Ostrava-Jih, který vznikl jako takový v roce 1990. Krom již zmíněných obcí do něj patří i katastrální území Dubina a Bělský les, jež jsou tvořena sídlištní zástavbou. Rozloha obvodu činí 1631,35 ha, žije zde 94 757 obyvatel (údaj k 1. lednu 2024). Krom mnoha sídlištních souborů se tu nachází mnoho zelených ploch; za zmínku stojí zejména Bělský les a oblast Poodří. Mezi významné objekty obvodu patří sportovní hala Ostravar aréna, kulturní dům Akord, obchodní centrum Shopping park, soubor památkově chráněných domů Jubilejní kolonie v Hrabůvce, kostel Navštívení Panny Marie a zámek v Zábřehu či kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Výškovicích.