Stará Bělá

Stará Bělá

Stará Bělá je stará slovanská osada, která vznikla už v době předkolonizační, pravděpodobně v 1. polovině 13.století. Asi v 50.letech se pak dostala do vlastnictví olomouckého biskupa Bruna. Ten v ní (in vila de Bella) udělil v roce 1272 léno 30 lánů bratřím Helmholdovi, Otovi a Gunterovi z Felinu. Listina z tohoto aktu se tak stala vlastně rodným listem Bělé, když přívlastek Stará se poprvé objevuje v dokumentech z roku 1408.

V roce 1941 byla Stará Bělá připojena k Moravské Ostravě jako její městská část. Po létech samostatné obce (od roku 1945), stala se roku 1975 součástí městského obvodu Ostrava 3. Má výhodnou polohu na levé části ploského hřbetu mezi řekami Odrou a Ostravicí.  Obec leží na hranici CHKO Poodří. Obcí protéká potok Starec, původně nazývaný Bělá, podle kterého byla obec pojmenována. Přestože nadmořská výška katastru obce nepřesahuje 300 metrů, je terén obzvláště kolem jejího centra poměrně členitý. Původní katastrální výměra (1857 ha) se zmenšila v roce 1960 o osady Paseka a Cikánka. Také dnešní sídliště Dubina a Bělský les jsou postaveny na části jejího území.

Obec Stará Bělá je jedním z 23 městských obvodů statutárního města Ostravy, který vznikl 24. listopadu 1990 rozdělením působnosti bývalého obvodního národního výboru Ostrava 3. Přes blízkost průmyslového centra si dodnes udržela svůj venkovský ráz.

Spojení s okolím je zajišťováno autobusovou dopravou. Z cest má prvořadý význam silnice 1.třídy ve směru na Nový Jičín a Olomouc. V obci žije asi 3300 obyvatel. Nacházejí se zde úřad městského obvodu, farní úřady římskokatolické a československé husitské církve, jedna základní a dvě mateřské školy, zdravotní středisko.