Viktoria Hrabůvka

Viktoria Hrabůvka

V Archivu města Ostravy, přesněji v korespondenci cyklistického spolku Vpřed ve Vítkovicích, je založena pozvánka na závod, který pořádal Klub cyklistů V i k t o r i a, Moravská Ostrava – Hrabůvka. O vzniku tohoto spolku a vůbec o jeho fungování nemáme žádných zpráv. Z korespondence jen víme, že spolek uspořádal v neděli 29. května 1932 dopolední silniční závod. Start byl v 10 hodin u Jubilejní kolonie a jelo se k cíli přes Hrabovou, Paskov, Oprechtice, Krmelín, Novou Bělou, Starou Bělou, Zábřeh a Vítkovice do Hrabůvky opět k Jubilejní kolonii. Délka závodu činila 23 km a jelo se po ,,bezvadné silnici“. Přihlášky k závodu přijímal Václav Honzák, Hrabůvka 236 (škola u pošty).

Viktoria klub, otisk razítka. Zdroj Archiv města Ostravy.